BÜMK Klasik Müzik Korosu

  /  BÜMK Klasik Müzik Korosu

Müzik yolculuğuna 1994’te başlayan BÜMK Klasik Müzik
Korosu, o tarihten beri karma koro müziği ile ilgilenen üniversite
öğrencilerini ortak bir müzik macerasına katmaya devam etmektedir. Profesyonel
bir ruha sahip amatör müzisyenlerden oluşan koro, Boğaziçi Üniversite’sinde
konserler vermekte olup, Türkiye’nin çoğu şehrinde koro festivallerine
katılmış, sesini duyurmuştur.

 

2020-2021 sezonunun Güz Dönemi’nde koro, ‘Aşk’ temalı
repertuvarıyla, çalışmalarına çevrim içi devam edecek. Çevrim içi provalarda,
ses-nefes egzersizleri yapılacak, eserlerin temposu, nüanslar, telaffuz
konusunda çalışılacak. Dönem sonuna doğru, koronun sokak konseri verme hedefi
de var.

Müzik yolculuğuna 1994’te başlayan BÜMK Klasik Müzik Korosu, o tarihten beri vokal müzikle ilgilenen üniversite öğrencilerini ortak bir müzik macerasına katmaya devam etmektedir. Koro, Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede öğrencileri, koral müziğe gönül vermiş yetişkinleri ve çeşitli konservatuarlardan müzisyenleri bünyesinde toplamaktadır. Kurulduğu yıldan beri her sene düzenli olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde konserler veren koro, aynı zamanda Türkiye’nin diğer üniversitelerinde, İstanbul’un yanı sıra ülkenin birçok kentinde de sesini duyurmuştur. Bunun yanı sıra uluslararası birçok festival ve etkinlikte de sahne almıştır. Amatör ruh ve profesyonel bir anlayışla çalışmalarını sürdüren BÜMK Klasik Müzik Korosu, son dönemlerde belli temalar üzerine kurduğu programlar ve konserlerindeki görsel zenginlikle dikkat çekmekte, yurtiçinde ve uluslararası organizasyonlarda koral müzik sunusu açısından ilklere imza atmayı hedeflemektedir. 

Koro 2019-2020 sezonunda “Klasik’20: Reborn (Yeniden Doğuş)” konseptiyle, kulaklarımızın aşina olduğu melodilerin klasik müzik ekolünün yüzlerce yıllık birikimiyle yeniden yorumlandığı, çağdaş ve post-modern eserlerden oluşan bir repertuvara hazırlanıyor. Eskinin yeniyle buluştuğu, “yeniden doğduğu” repertuvar, bu tema çerçevesinde film müziklerinden antik savaş naralarına uzanan; Brezilya’dan Norveç’e, Macaristan’dan Türkiye’ye birçok farklı ülkeden bestecinin eserlerinden oluşuyor.